The Compass
Search
Close this search box.
The Compass

Hình dung lại những nơi chúng ta gọi là “Trường học”

Nhiều người trong chúng ta có những kỷ niệm sống động về ngày 20 tháng 2 năm 2020, buổi tối mà Ủy ban Hội đồng Trường học thông qua “Kế hoạch của Cộng đồng Chúng ta vì Tương lai Học tập của Manchester” làm kế hoạch chiến lược của Học khu Manchester. Đêm đó, khán phòng của trường Memorial High đã chật kín chỗ ngồi và không khí tràn ngập sự lạc quan và mục đích. Lời chứng thực hết sức tích cực, khẳng định công việc của Nhóm Kế hoạch Cộng đồng – với một ngoại lệ. Một số muốn biết tại sao kế hoạch không giải quyết được vấn đề cơ sở vật chất.

Rất lâu trước đêm trọng đại đó, nhiều người đã hiểu rằng cơ sở vật chất của Học khu Manchester cần được hiện đại hóa đáng kể. Một số trường học của chúng tôi nằm trong số những trường học lâu đời nhất trong tiểu bang, một số trường học gần như lỗi thời về mặt chức năng.

Để trả lời câu hỏi, phụ lục đầu tiên và duy nhất cho đến nay của kế hoạch chiến lược đã được ban hành chỉ hai ngày sau đó. Nó bắt đầu bằng cách nêu lên tình trạng vật chất của các trường học của chúng ta:

“Các nghiên cứu gần đây do MSD thực hiện đã xác nhận việc sử dụng không gian không hiệu quả ở nhiều trường học hiện tại của chúng ta. Ngoài ra, một số cơ sở đã cũ, cơ sở hạ tầng lạc hậu và công nghệ hạn chế.”

Sau đó, nó tiếp tục làm nổi bật tiềm năng:

“Các trường học hiện đại hóa có thể bổ sung và nâng cao việc học tập, đóng vai trò là trung tâm đa mục đích của cộng đồng và là biểu tượng mạnh mẽ cho cam kết của chúng tôi đối với giáo dục cũng như nguồn gốc của tinh thần và niềm tự hào cộng đồng.”

Và kết luận bằng cách đặt ra các điều kiện cần thiết để triển khai một kế hoạch cơ sở vật chất hấp dẫn:

“Đánh giá toàn diện cơ sở vật chất trên toàn hệ thống là việc làm xứng đáng trong thời gian tới. Tuy nhiên, nó đã bị cố tình loại khỏi kế hoạch này vì:

  • Một kế hoạch cơ sở vật chất hợp pháp có thể có phạm vi và thời gian tương tự như công việc của kế hoạch chiến lược này. Những kế hoạch như vậy thường nằm ngoài phạm vi của các kế hoạch chiến lược.
  • Kế hoạch cơ sở vật chất thường tuân theo việc áp dụng các kế hoạch chiến lược hiệu quả. Điều này hợp lý vì cơ sở vật chất phải được lập trình và thiết kế để hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của Khu.
  • Có lẽ quan trọng nhất là, mặc dù các cơ sở mới là một mục tiêu đầy khát vọng nhưng chúng tôi tin rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để phát triển chúng. Như đã được chứng minh trong suốt kế hoạch này, có rất nhiều công việc cơ bản cần phải thực hiện để cải thiện trường học và tối ưu hóa hệ thống của chúng ta, đặt nền móng cho các khoản đầu tư cơ sở vật chất phù hợp.”

Ba năm thực hiện kế hoạch chiến lược, những điều kiện thiết yếu này đã được đáp ứng và BÂY GIỜ là lúc để giải quyết các địa điểm, tòa nhà và địa điểm mà chúng tôi gọi là “trường học”. Nhờ những nỗ lực của các nhà lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và đối tác cộng đồng của Học khu chúng ta, những tiến bộ đáng kể đã đạt được. Nhiều sáng kiến ​​trong kế hoạch chiến lược đang được tiến hành tốt và Khu đã sẵn sàng cho bước quan trọng tiếp theo – tạo ra một kế hoạch cơ sở vật chất phản ánh kế hoạch chiến lược và có tính khát vọng và khả thi không kém.

Quá trình lập kế hoạch để hình dung lại các trường học của chúng ta đã bắt đầu và Học khu đã cân nhắc kỹ lưỡng các cơ hội để cộng đồng tham gia. Điều quan trọng là mọi người phải tham gia và giúp đỡ định hình các trường học sẽ định hình rõ nét cộng đồng của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới.

Cùng nhau, chúng ta có thể khám phá và khám phá những câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi mang tính hình thành, chẳng hạn như:

  • Làm cách nào để chúng tôi tối ưu hóa trường học và hệ thống của mình để đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô phù hợp và tối ưu hóa nguồn lực?
  • Làm cách nào để việc dạy và học có thể được nâng cao nhờ không gian, thiết bị và công nghệ giúp tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho học sinh, giáo viên và nhân viên của chúng ta?
  • Làm thế nào các trường học của chúng ta có thể phục vụ tốt hơn các gia đình và cộng đồng rộng lớn hơn với tư cách là trung tâm thu thập, chia sẻ và tiếp cận thông tin và dịch vụ?
  • Các trường học của chúng ta sẽ phản ánh tầm nhìn và giá trị chung của chúng ta như thế nào, đồng thời khơi dậy niềm tự hào lớn hơn bao giờ hết về con người và địa điểm của Manchester?

Như đã được chứng minh qua quá trình lập kế hoạch chiến lược của cộng đồng chúng tôi, những kế hoạch tốt nhất được hình thành bởi trí óc của nhiều người. Và, điều gì có thể bổ ích hơn (và thú vị!) hơn là cùng nhau làm việc để hình dung lại và định hình các trường học trong tương lai của chúng ta?

Bây giờ là lúc để xuất hiện!

Danh mục cơ hội – Mùa hè 2024

Những Khoảnh Khắc Tự Hào – Beech Street School Career Fair

Trường Tiểu học Beech Street đã tổ chức một Hội chợ Hướng nghiệp thú vị vào

Khoảnh khắc tự hào – Stephanie Emmons của trường tiểu học Gossler Park

Stephanie Emmons, nhân viên của Trường Tiểu học Gossler Park, được công nhận là một trong

Share This Post, Choose Your Platform!

FacebookXLinkedInEmail

GET INVOLVED!

The power of building and tending to community partnerships is a multiplier, expanding our collective knowledge, expertise, experience, capacity, resources, opportunity, and commitment to our common goal of excellence and equity for all learners. The old saying that, “Two heads are better than one”, certainly applies to our work, and we are so very fortunate to have many, many heads contributing to the success of our District.